Z kalendarza poniżej wybierz interesującą Cię datę:

Wybierz godzinę rezerwacji:


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO), prosimy o zapoznanie się z poniższym informacjami:

Administratorem Państwa danych jest PRO PURE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Halickiej 10/11/214.
Dane osobowe klientów City Car Wash będą przechowywane na czas trwania wykonywanych usług oraz po ich zakończeniu zgodnie z obowiązującym prawem ciążącym na Administratorze na czas zgody zgodnie z obowiązującymi przepisami lub do czasu cofnięcia zgody klienta.
Klient ma prawo:

- dostępu do treści swoich danych,
- prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo co cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

* {{agreement.text}}

Kontakt
City Car Wash
30-347 Kraków
ul. Kapelanka 54 (parking podziemny)
tel: +48 724 745 222
+48 12 296 44 16
e-mail: biuro@citycarwash.pl
www.citycarwash.pl